Wat kost een lidmaatschap?

 

Omdat we de mensen met plezier aan het dansen willen krijgen en omdat de lessen door leden worden gegeven
(kijk bij lessen), kunnen we een lage prijs handhaven.

Dit bedrag is:
€ 120,- per jaar (€ 10,- per maand). Hiervoor kun je op elke dansavond les krijgen. Ook wordt er
geprobeerd om buiten deze dansavonden dingen te organiseren.

Je kunt natuurlijk ook steunend lid worden. Als je zelf niet mee danst, maar het wel leuk vind om de
avonden bij te wonen, dan kun je steunend lid worden voor € 60,- per jaar (€ 5,00 per maand).

 

Het rekeningnummer waarop de contributie overgemaakt kan worden is NL94 SNSB 0989 0641 07

ten name van:  Silver Eagles Country Dancers Original

Graag bij betaling het lidmaatschapsnummer vermelden en eventueel de periode waarvoor u betaalt.